Bostaden är såld

Bodum 104GRUNDSUNDA, Örnsköldsvik

Naturen som granne!

Fastighet om 10 ha fördelat på skog och åkermark. Bostadshus i äldre skick, på fastigheten finns det även en äldre ladugård och gäststuga. Här har man påbörjat renoveringar av kök, dränering, ny trekammarbrunn och grävd brunn för vatten, dessa är ej tagna i bruk. Fritt läge med sjö och skog som närmsta granne! Jakt- och fiskerätt. Perfekt för dig som vill skapa något eget!