Bostaden är såld

Årjäng (1:184)Årjäng

Obebyggd skogsfastighet nära centrala Årjäng. Fastigheten ligger i två skiften. Till fastigheten hör jakträtt i Klevane VVO (kontaktperson Ulf Karlsson) Enligt en nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsarealen till ca 3 ha och med ett virkesförråd på 661 m3 sk