Bostaden är såld

Äskedalen Nole Äskedalen, Årjäng

Bebyggd skogs- och jordbruksfastighet med fin gårdsbild och all mark runt omkring gården. Åkrar helt i anslutning och kan därmed bli en lämplig hästgård för den som önskar. Fastigheten gränsar till Vassjön och har fiskerätt här. Fiskerätt även i Östra Silen till en kostnad av 50 kr. Bostadshuset är i renoveringsbehov men har stor potential. Ekonomibyggnader kan rustas upp och fungera. Skogen uppgår till 33,8 ha produktiv skogsmark och 5,2 ha inägomark. Enligt nyupprättad skogsbruksplan finns ett virkesförråd på 6740 m3 sk och med en bonitet på 6,7 m3sk per ha. Till fastigheten hör jakträtt i Harnäs VVO. Läget är fint och med närhet till sjön Östra Silen som har förbindelse med Dalslandskanal. Badplats inom gång- och cykelavstånd.På några km avstånd finns Signebyns skola och ca 6 km längre bort finns Svensbynsskola och förskola samt lanthandel med café. Golfbanan ligger också på ca 7 km avstånd.