Bostaden är såld

Lillgatö 5Venjan, Mora

Gårdsfastighet som är kringbyggd med en uthusbyggnad byggd i vinkel, ett timrat härbre, en förrådsbyggnad/matkällare med en vidbyggd carport och en lekstuga/växthus. Bergvärme ger låga driftskostnader. Fiber finns indraget.