Skogsskiften i VikaMora

Pris:1 350 000 kr utgångspris
Typ:Avstyckad gård
Markareal:35,1 ha (350 570 kvm) , Skogsskiften
Webbnr:2140-20667

Skogsfastighet om fyra skogsskiften

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 33,5 ha enligt skogsbruksplanen med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 4 146 m3sk. Där ca 1 891 m3sk är slutavverkningsbar skog i huggningsklassrna S1 och S2. ca 341 m3sk i förstagallringsskogar G1 och ca 1 013 m3sk i äldre gallringsskog G2 och ca 381 m3sk i NO-skogar. Skogarna är genomgallrade. Skogsvårdsåtgärder som markberedning och plantering är ännu inte utförda, bör utföras snarast. Skogens fördelning avseende ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning med tillhörande kartor framgår av bifogad skogsbruksplan. Fastigheten har jakträtt. Bud senast: 2018-05-21, 14:00. Det största skogskiftet är beläget vid Ryssberget, väster om Åmberg. Ett inägoskifte är beläget i Vika by, ett mindre skifte efter vägen från Vika mot Åmberg samt ett skifte i Åmbergs fäbod. Se bifogade fastighetskartor.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av bostaden så kontaktar mäklaren dig.

användarvillkoren

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter och få e-post/sms om vad slutpriset blev. Informationen skickas dagen efter köpekontrakt är skrivet. Slutpriset skickas endast om det godkänns av köparen och säljaren.

användarvillkoren

Bilder

Stäng bilder

Karta

Beskrivning

 • Beskrivning
 • Fakta

Beskrivning

Fakta

 • Adress:

  Skogsskiften i Vika, Mora

 • Typ:

  Avstyckad gård

 • Upplåtelseform:

  Friköpt

 • Markareal:

  35,1 ha (350 570 kvm) , Skogsskiften

 • Webbnr:

  2140-20667

 • Pris:

  1 350 000 kr utgångspris

Område