VammervikenBengtsfors

Pris:1 700 000 kr
Typ:Gård
Markareal:24,3 ha (242 525 kvm)
Webbnr:5311-4078

Välarronderad obebyggd skogsfastighet i två lika stora skiften. Enligt nyupprättad skogsbruksplan uppgår den produktiva skogsmarken till 24,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 5136 m3 sk och fastigheten har en bonitet på 7,8 m3sk per ha. Jakträtt ingår. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen erbjuds därför möjlighet att, på egen hand, före köpet besiktiga skogen och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparen egen undersökning av fastigheterna. Fastigheten säljs genom anbudsgivning/förhandling. Anbud skall inges till Fastighetsbyrån senast den 28 april 2018 Efter att anbuden inlämnats kan säljaren fritt välja att anta något av de skriftliga anbuden, eller att erbjuda flera intressenter möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Fri prövningsrätt förbehålls säljaren.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av bostaden så kontaktar mäklaren dig.

användarvillkoren

Bevaka slutpriset

Fyll i dina uppgifter och få e-post/sms om vad slutpriset blev. Informationen skickas dagen efter köpekontrakt är skrivet. Slutpriset skickas endast om det godkänns av köparen och säljaren.

användarvillkoren

Bilder

Stäng bilder

Karta

Beskrivning

 • Beskrivning
 • Fakta

Beskrivning

Fakta

 • Adress:

  Vammerviken, Bengtsfors

 • Typ:

  Gård

 • Upplåtelseform:

  Friköpt

 • Markareal:

  24,3 ha (242 525 kvm)

 • Webbnr:

  5311-4078

 • Pris:

  1 700 000 kr

Område