Bostaden är såld

Åsebyn Dammkasa Åsebyn, Årjäng

Högt och fint ligger denna gård med tillhörande 26 ha mark. Passar ypperligt som hästgård med fina hagar i anslutning till gården. På gården finns bostadshuset som ligger högst placerad med fin tomt. Liten sjöglimt från huset. Av arealen är 21,4 ha produktiv skogsmark. Enligt nyupprättad skogsbruksplan finns ett virkesförråd på 2511 m3 sk bonitet på 8,5 m3sk per ha. Åkermark uppgår till 2 ha Fastigheten har en fin arrondering och lättillgänglig skog med väg på båda sidor om skiftet. Mycket bördig mark. Jakträtt i Åsebyns VVO