Bostaden är såld

Nystrand skogsfastighetNystrand, Älvsbyn

Välarronderade 94 ha!

Fastigheterna Älvsbyn Nystrand 1:9 och 1:10 utbjuds till försäljning genom anbud, senast den 12 november. Väl arronderad skogsmark med god åtkomst från väg. 81,4 ha produktiv skogsmark, 8,2 ha skogsimpediment, 1,6 ha övrig mark och 0,2 ha väg. Bedömt virkesförråd i oktober 2016 var ca 10 730 m3sk. Skogsbruksplan och värdering är utförd i November 2016.