Bostaden är såld

HöjdenSunne

Skogsfastighet Höjden Gräsmark

Skogsfastighet i ett välarronderat skifte om ca 31 hektar. Virkesförråd ca 5000 m3sk Medeltillväxt 8,4 Jakträtt inom Gräsmarks Östra VVO om 1063 Hektar för älg och småvilt Skogsbruksplan Se bifogad PDF-FIL