BRF Malajen 10Projektet är slutsålt

BRF Malajen 10Visby, Gotland

Radhus i stadsmiljö med egen tomt

Radhus med egen tomt där du har chans att skapa ditt egna arkitektritade boende med tillval och egen prägel. I kvarteret Malajen byggs 12 radhus med en stark och modern karaktär på de privata tomterna dessa är tydligt avskilda mot varandra och mot gatan. Något som också understryker våra hus är en del av Visbys stadsbyggnadstradition. Fasader i ljus grå puts, snutputs, på gotländskt vis ger en levande yta. Delar av fasaderna blir i tjärat eller silikatimpregnerat trä. Taken utformas med papp och plåt. Fönster och dörrar täckmålade i kulörer med mineraliska pigment. Konstruktioner och teknik har valts med inriktning mot hållbarhet, sundhet, ekobyggande och möjlighet till återvinning. Stommen består av betongstomme och utfackningsväggar med trä och puts utvändigt, en rationell metod som ger god ljudisolering med hög miljöprofil. Våtrumsväggar byggs i samma material för hög våtsäkerhet. Grunderna görs som platta på mark med golv av polerad betong. Stenväggarna putsas och kalkas. Parkering av bilar och cyklar sker på den egna tomtmarken vid entréerna i kvarterets nordöstra del, det är den gata som är mest avskild av gatorna runt kvarteret. Samtliga hus förbereds för laddning av elfordon. Vi vill gärna stödja utvecklingen mot gemensamma billösningar såsom bilpool. I anslutning till gavlarna utformas radhusens gemensamma gårdsytor, återvinningsstationer och gästparkering i lämplig åtskillnad. De privata gårdarna utformas individuellt och delas upp med häckar, plank och blommande partier. Mot Greta Arvidssons gata i sydväst används häckar som insynsskydd. Markens underbyggnad utformas för att klara ackumulering av dagvattnet och möjliggöra infiltration. Värmesystemet bygger på fjärrvärme som tillförs som golvvärme, tillsammans med de värmetröga materialen, mineraliska ytskikten och att byggtekniken inte bygger på material och ytskikt ger bra förutsättningar för ett utmärkt klimat inomhus. Ytor: 12 stycken radhus med en BOA om 125m2. Adresser Greta Arvidssons Gata 23A-F, 25A-F. Ansvarig arkitekt är Hans Berndtsson, arkitekt SAR/MSA, och handläggande arkitekt är Erik Berndtsson, arkitekt MSA.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av bostaden så kontaktar mäklaren dig.

integritetspolicyn

Område