Sök bostad eller innehåll

BRF Malajen 10 Visby, Gotland

Radhus i stadsmiljö med egen tomt

Ett bra radhus skall vara en individualist i ett kollektiv. Ha en blandning av det privata och gemensamma och erbjuda lösningar som ger vackra och effektiva rum och goda rumssamband, både ute och inne. De bör ge ett marknära boende med ett effektivt utnyttjande av marken. I kvarteret Malajen vill vi bygga en grupp radhus med dessa utgångspunkter och som har en egen stark karaktär samtidigt som det enskilda huset tydligt träder fram. Vi vill att de privata tomterna skall vara tydligt avskilda mot varandra och mot gatan. Något som också understryker våra hus är en del av Visbys stadsbyggnadstradition. Fasader i ljus grå puts, snutputs, på gotländskt vis ger en levade yta. Delar av fasaderna blir i tjärat eller silikatimpregnerat trä. Taken utformas antingen med pannplåt eller sedum. Fönster och dörrar täckmålade i kulörer med mineraliska pigment.

Se alla bostäder
  • Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad av projektet så kontaktar mäklaren dig.

användarvillkoren

Om projektet

Konstruktioner och teknik har valts med inriktning mot hållbarhet, sundhet, ekobyggande och möjlighet till återvinning. Stommen består av betongstomme och utfackningsväggar med trä och puts utvändigt, en rationell metod som ger god ljudisolering med hög miljöprofil. Våtrumsväggar byggs i samma material för hög våtsäkerhet. Övriga icke bärande innerväggar görs i massivt trä. Bjälklagen byggs även de i massivträ. Grunderna görs som platta på mark med golv av polerad betong. Stenväggarna putsas och kalkas, massivträväggarna målas med lasyr/täcklasyr. Parkering av bilar och cyklar sker på den egna tomtmarken vid entréerna i kvarterets nordöstra del, det är den gata som är mest avskild av gatorna runt kvarteret. Samtliga hus förbereds för laddning av elfordon. Vi vill gärna stödja utvecklingen mot gemensamma billösningar såsom bilpool. I anslutning till gavlarna utformas radhusens gemensamma gårdsytor allt från lekplats till återvinningsstationer och gästparkering i lämplig åtskillnad. De privata gårdarna utformas individuellt och delas upp med häckar, plank och blommande partier. Mot Greta Arvidssons gata i sydväst används häckar som insynsskydd. Markens underbyggnad utformas för att klara ackumulering av dagvattnet och möjliggöra infiltration. Värmesystemet bygger på fjärrvärme som tillförs som golvvärme, tillsammans med de värmetröga materialen, mineraliska ytskikten och att byggtekniken inte bygger på material och ytskikt ger bra förutsättningar för ett utmärkt klimat inomhus. Ytor: 12 stycken radhus med en BOA om 125m2. Ansvarig arkitekt är Hans Berndtsson, arkitekt SAR/MSA, och handläggande arkitekt är Erik Berndtsson, arkitekt MSA. OBS! Den slutliga utformningen är inte fastställd varför det kan komma att ske ändringar i fasad, materialval och rumsstorlek.

Se alla bostäder